Zespół Szkół w Malinowie

Nawigacja

Kontakt

 • Zespół Szkół w Malinowie, Malinowo 10, 13-200 Działdowo
  www.zsmalinowo.com

 • 23 6974163

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) –zwanego dalej Rozporządzeniem oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000),

informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie, Malinowo 10, 13-200 Działdowo reprezentowany przez Dyrektora Szkoły, tel. 23 697 41 63.

II. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Angelika Kordalska, z którym może się Pani/Pan skontaktować,
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

poprzez adres e-mail: iod.kordalska@wp.pl

pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

a. realizacji zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa,

b. wypełniania obowiązków nałożonych na szkołę wynikających z prawa oświatowego,

c. realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie

d. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych wynika z obowiązku ustawowego jest

Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podanie niezbędnych danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych przez Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b. inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów, przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane przez Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, na jakie zostały zebrane.

Po tym czasie dane przechowywane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Oznacza to, że dane osobowe mogą być przechowywane przez okres od 5 do 50 lat (w zależności od kategorii archiwizacyjnej) od momentu przekazania dokumentów do Archiwum Państwowego

Wyjątek stanowią dane z monitoringu wizyjnego, które są przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia, posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora:

a. dostępu do treści swoich danych,

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c. usunięcia swoich danych osobowych,

d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e. przenoszenia swoich danych osobowych,

f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody dobrowolnej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej cofnięcia.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Wtorek 04.08.2020

Kalendarz

Statistics

liczba odwiedzin: 24637

Mapa

Drodzy Uczniowie,

na tej stronie będziecie mogli przejrzeć swoje plany lekcji, zmiany w zastępstwach, a także zapoznać się z innymi, bieżącymi informacjami. Mamy nadzieję, że strona przypadnie Wam do gustu i okaże się przydatna. Pozostałe informacje nadal na stronie www.zsmalinowo.com

 • Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół w Malinowie dla absolwentów szkół podstawowych i wypełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły bez wychodzenia z domu

  https://sites.google.com/malinowo.org/rekrutacja

 • zmiana planu lekcji od 01.06.2020 r.

 • Kochani Absolwenci!

  Nadszedł koniec roku szkolnego, ostatniego, w którym uczyliście się w tej szkole. Pamiętacie jak my, nauczyciele mówiliśmy do was? „ Uczcie się bo ten rok minie jak z bicza strzelił”. Uśmiechaliście się z powątpiewaniem, czasem ze zrozumieniem i myśleliście swoje. Jednak rok minął szybciej niż tego wszyscy moglibyśmy się spodziewać i zakończył się zupełnie inaczej.Nikt z nas nie mógł przewidzieć epidemii, która całkowicie pokrzyżuje wszystkim plany, która nie pozwoli nawet na przyjacielski uścisk dłoni, uśmiech twarzą w twarz czy wręczenie zasłużonej nagrody.Dlatego drodzy uczniowie, żegnamy was w ten nietypowy sposób. Wirtualnie.Mimo wszystko wierzymy, że to co złe minie a wasze życie przyjmie oczekiwany, wymarzony przez was obrót. Wierzymy, że zrealizujecie swoje plany, marzenia, dążenia i cele życiowe, że za jakiś czas, choć na krótką chwilę, wszyscy się spotkamy choćby po to by powspominać minione lata.Maturzystom, życzymy zdania egzaminu dojrzałości z jak najlepszym wynikiem i tego aby bez trudu dostali się na swoje wymarzone kierunki studiów. Tym, którzy nie wiążą swojego życia z dalszą nauką, życzymy aby znaleźli dobrą pracę lub założyli wspaniale prosperujący biznes. Wszystkim aby życie dało im jak najwięcej miłości i szczęścia.Stare polskie przysłowie mówi „czasem robimy jeden krok do tyłu, aby potem zrobić trzy kroki do przodu. Wierzmy, że tak właśnie jest tym razem.Szczęśliwej drogi kochani!

 • Zmiana planu lekcji (zmiany w podziałach na grupy) od 20.04 do 24.04.2020 r.

 • Telefon do pani pedagog dla uczniów Zespołu Szkół w Malinowie: 575662774

 • Proszę logować się do Librusa zgodnie z planem lekcji

 • Kontakt z panią pedagog, pedagog-malinowo@wp.pl lub wiadomość w Librusie

 • Drodzy uczniowie, jeżeli nie możecie zalogować się do Librusa bo np. zgubiliście login, nie pamiętacie hasła możemy wygenerować nowe - proszę wysłać mail na adres zsmalinowo@gmail.com lub kontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły.

 • Rozpoczynamy nauczanie zdalne dla naszych uczniów. Proszę logować się do Librusa i sprawdzać zadania domowe z wszystkich przedmiotów. Materiały do własnej nauki znajdziecie również tu https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna Proszę o pozostanie w domach.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Malinowie, Malinowo 10, 13-200 Działdowo
  www.zsmalinowo.com

 • 23 6974163

Galeria zdjęć